Hiển thị tất cả 3 kết quả

1.090.909,1
63.636,4
52.727,3